Gönderi takibi

Gönderi Takibi #

Gönderi (Shipment) içindeki trackingStatus alanı, gönderinin son durumunu verir. Her kargo firması trackingNumber ve trackingUrl’yi hemen iletmeyeceği için (Şubeye teslimde alınabiliyor) Webbook kullanırsanız biz size her aşamada sorgu atarız ve oradan trackingUrl ve trackingNumber’ı alabilirsiniz.

Gönderi’yi id ile alma #


curl --request GET \
 --url https://api.geliver.io/api/v1/shipments/186af322-c9ad-407c-b798-64d464816cf4 \
 --header 'Authorization: Bearer {{bearerToken}}' \
 --header 'Content-Type: application/json'

Gönderi cevabı #

{
  "result": true,
  "additionalMessage": "Success",
  "data": {
    "id":"186af322-c9ad-407c-b798-64d464816cf4",
    "trackingNumber":"123123123",
    "trackingUrl": "http://xxx.com/123123123",
    ...
    "trackingStatus":{
      "id": "3b8ecf37-4e9d-4b73-aed5-13abcdc427e0",
      "createdAt": "2022-04-28T16:16:37.217468Z",
      "updatedAt": "2022-04-28T16:16:37.217468Z",
      "trackingStatusCode": "DELIVERED",
      "trackingSubStatusCode": "delivered",
      "statusDetails": "Teslim Edildi",
      "statusDate": "2022-04-23T14:29:45.06Z",
      "locationName": "Sarnıç Mikro"
    }
    ...
  }
}

Alan Açıklamaları

Alan İsmi Açıklama
trackingNumber Kargo firması tarafından üretilen kargo takip numarası. Bazı kargo firmaları takip numarasını şubeye teslimde ileteceği için bu alanı almak için periyodik sorgu yapmanız gerekebilir. Bunun yerine Webhook kullanırsanız biz size çağrı yaptığımızda alabilirsiniz
trackingUrl Kargo firması tarafından üretilen kargo takip adresi. Bazı kargo firmaları takip adresini şubeye teslimde ileteceği için bu alanı almak için periyodik sorgu yapmanız gerekebilir. Bunun yerine Webhook kullanırsanız biz size çağrı yaptığımızda alabilirsiniz. Eğer dilerseniz Geliver’in tüm kargo firmalarını takip için oluşturduğu adres olan https://app.geliver.io/tracking/{shipmentID} şeklinde müşterinize verebilirsiniz.
trackingStatus.trackingStatusCode Gönderinin o anki genel durumu (PRE_TRANSIT, TRANSIT, DELIVERED, RETURNED, FAILURE, UNKNOWN)
trackingStatus.trackingSubStatusCode Gönderinin o anki detaylı durumu. Aşağıdaki tabloda tüm değerleri görebilirsiniz.
trackingStatus.statusDetails Yazılı olarak gönderinin o anki durumu. Genelde kargo firması bunu belirtir.
trackingStatus.statusDate Gönderi durumunun güncellendiği zaman
trackingStatus.locationName Gönderi durumu alındığındaki paketin konumu.

Kargo Durum Değerleri

trackingStatusCode trackingSubStatusCode Açıklama
PRE_TRANSIT information_received Kargo sistemde oluşturuldu
TRANSIT package_accepted Kargo, Gönderici şube tarafından teslim alındı.
TRANSIT package_departed  Kargo, aktarma merkezinden ayrıldı
TRANSIT package_processing  Kargo aktarma merkezinde
TRANSIT delivery_scheduled  Kargo alıcı şubede
TRANSIT out_for_delivery  Kargo dağıtımda
TRANSIT package_damaged  Paket hasarlı
TRANSIT package_forwarded_to_another_carrier  Kargo aracı firmaya verildi
TRANSIT delivery_rescheduled  Kargo dağıtım zamanı değişti (yanlış şube vs)
DELIVERED delivered  Kargo alıcıya teslim edildi
FAILURE package_lost  Paket kayboldu
FAILURE package_undeliverable  Kargo dağıtılamıyor
RETURNED return_to_sender  Kargo iade edildi
UNKNOWN other  Bilinmeyen durum