Gönderi fiyat sorgulaması

Gönderi Fiyat Sorgulaması #

Gönderi oluşturmadan kargo firması bazında fiyatları çekebileceğiniz sorgudur.

Gönderi uzunluk bilgilerini vererek fiyatları çekme örnek isteği #

Dilerseniz aşağıdaki query string parametrelerini doldurun veya hiç parametre vermeden tüm fiyat listesini çekin. Aşağıdaki örnekte uzunluklar verilerek fiyatlar çekilmiştir.


curl --location 'https://api.geliver.io/api/v1/priceList?paramType=parcel&length=30&width=30&height=30&weight=30' \
--header 'Authorization: Bearer {{bearerToken}}' \
 --header 'Content-Type: application/json'

QueryString parametreleri

Alan İsmi Açıklama
length Opsiyonel. Kargo gönderisi uzunluğu (cm)
height Opsiyonel. Kargo gönderisi yüksekliği (cm)
width Opsiyonel. Kargo gönderisi genişliği (cm).
weight Opsiyonel. Kargo gönderisi ağırlığı (kg)

Örnek istek cevabı #

{
  "result": true,
  "additionalMessage": "Success",
  "priceList": [
    {
      "desi": "30",
      "offers": [
        {
          "amount": "94.25",
          "currency": "TL",
          "amountLocal": "94.25",
          "amountVat": "19.3",
          "amountLocalVat": "19.3",
          "amountTax": "2.22",
          "amountLocalTax": "221.49",
          "totalAmount": "115.76",
          "totalAmountLocal": "115.76",
          "providerCode": "SENDEO",
          "providerServiceCode": "SENDEO_STANDART"
        },
        {
          "amount": "116",
          "currency": "TL",
          "amountLocal": "116",
          "amountVat": "23.75",
          "amountLocalVat": "23.75",
          "amountTax": "2.73",
          "amountLocalTax": "272.6",
          "totalAmount": "142.48",
          "totalAmountLocal": "142.48",
          "providerCode": "SURAT",
          "providerServiceCode": "SURAT_STANDART"
        },
        {
          "amount": "197.25",
          "currency": "TL",
          "amountLocal": "197.25",
          "amountVat": "39.45",
          "amountLocalVat": "39.45",
          "amountTax": "0",
          "amountLocalTax": "0",
          "totalAmount": "236.7",
          "totalAmountLocal": "236.7",
          "providerCode": "PTT",
          "providerServiceCode": "PTT_STANDART"
        },
        {
          "amount": "249",
          "currency": "TL",
          "amountLocal": "249",
          "amountVat": "50.98",
          "amountLocalVat": "50.98",
          "amountTax": "5.86",
          "amountLocalTax": "585.15",
          "totalAmount": "305.83",
          "totalAmountLocal": "305.83",
          "providerCode": "YURTICI",
          "providerServiceCode": "YURTICI_STANDART"
        }
      ]
    }
  ]
}

Alan Açıklamaları

Parametreler Açıklama
result İsteğin başarılı olup olmadığını belirtir. true ise başarılıdır.
data Oluşturulan gönderinin kaydı.
code Eğer istek başarısız ise burada hata kodu bulunur
message Eğer istek başarısız ise burada hata mesajı bulunur
additionalMessage Sadece test ortamı için geçerli olan detaylı hata mesajı
priceList.offers Alınan tüm teklifleri bu alanda fiyatlarıyla görebilirsiniz.
priceList.offers.amount Tekliflerin her birinin fiyatı.
priceList.offers.amountTax Tekliflerin her birinin sadece vergilerinin ücretleri toplamı.
priceList.offers.amountVat Tekliflerin her birinin sadece KDV’sinin ücreti.
priceList.offers.amount Tekliflerin her birinin vergiler hariç ücreti.
priceList.offers.totalAmount Tekliflerin her birinin vergiler dahil toplam ücreti
priceList.offers.currency Tekliflerin her birinin para birimi kısaltması.