Teklifi kabul etme ve ödeme yapma

Teklifi kabul etme ve ödeme #

Önceki gönderi oluşturma işleminden sonra tercih ettiğiniz teklifi bu adımda onaylayıp kabul edebilir ve aynı anda ödemesini yapabilirsiniz.

Örnek İstek #


curl --request POST \
 --url https://api.geliver.io/api/v1/transactions \
 --header 'Authorization: Bearer {{bearerToken}}' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{
	"offerID": "886af322-c9ad-407c-b798-64d464816cf4"
}'
Parametreler Açıklama
offerID Kabul etmek istediğiniz teklifin id’si (UUID cinsinden)

Cevap #

Teklifi kabul etme (transaction oluşturma) cevabı aşağıdaki gibidir.

{
  "result": true,
  "additionalMessage": "Success",
  "data": {
    "id": "5aca8839-3987-4c36-aaf5-00c32a915215",
    "createdAt": "2022-06-23T21:24:46.291746+03:00",
    "updatedAt": "2022-06-23T21:24:46.298209+03:00",
    "amount": "10.75",
    "currency": "TL",
    "amountLocal": "10.75",
    "currencyLocal": "TL",
    "amountVat": "1.99",
    "amountLocalVat": "10.75",
    "amountTax": "0",
    "amountLocalTax": "0",
    "totalAmount": "12.99",
    "totalAmountLocal": "12.99",
    "offerID": "38f0e8cc-7534-4af4-994f-90dd54451abd",
    "shipment": {
      "id": "e37b55c5-c649-4312-8987-5527bcacf0af",
      "createdAt": "2022-06-23T21:22:33.306058+03:00",
      "updatedAt": "2022-06-23T21:24:46.296889+03:00",
      "amount": "10.75",
      "currency": "TL",
      "amountLocal": "10.75",
      "amountVat": "1.935",
      "amountLocalVat": "0",
      "amountTax": "0",
      "amountLocalTax": "0",
      "totalAmount": "1.935",
      "totalAmountLocal": "1.935",
      "length": 10,
      "width": 10,
      "height": 10,
      "desi": 1,
      "distanceUnit": "cm",
      "weight": 1,
      "massUnit": "kg",
      "useWeightOfItems": false,
      "useDimensionsOfItems": false,
      "trackingStatus": null,
      "barcode": "2792351829",
      "labelFileType":"PDF",
      "labelURL":"https://api.geliver.io/tags/ec639f5d-fd32-4296-bde7-170f2b12bca2.pdf",
      "hidePackageContentOnTag": false,
      "shipmentDate": null,
      "invoiceGenerated": false,
      "orderID": "bb765dfb-f9a7-4227-b4dd-369506e46316",
      "order": null,
      "senderAddressID": "5d3ce1a0-0a30-4f79-b414-ebbadf1c4e73",
      "senderAddress": null,
      "recipientAddressID": "59bda251-73d1-4e2f-89e7-df40e362f275",
      "recipientAddress": null,
      "createReturnLabel": false,
      "statusCode": "TRACKING_CODE_CREATED",
      "offers": null,
      "acceptedOfferID": "38f0e8cc-7534-4af4-994f-90dd54451abd",
      "acceptedOffer": null,
      "providerCode": "SURAT",
      "providerServiceCode": "SURAT_STANDART",
      "enableAutomation": false,
      "organizationShipmentID": 43,
      "providerBranchName": null,
      "providerInvoiceNo": null,
      "providerReceiptNo": null,
      "providerSerialNo": null
    },
    "description": "",
    "isRefund": false,
    "isCustomAccountCharge": false
  }
}

Parametreler Açıklama
id Yeni oluşturulan transaction’un id’si.
amount Gönderi ücreti
currency Gönderi ücretinin döviz cinsi
amountLocal Yerel ülkedeki gönderi ücreti.
currencyLocal Yerel ülkedeki döviz cinsi.
offerID Kabul edilen teklifin id’si.
shipment.barcode Geliver tarafından üretilen barkod/sipariş kodu. Bu kod kargo şubesine iletilen etiket numarasıdır. Bu alandaki değer kargo şubesine tesliminde şube personeline söylenmesi gerekir. Eğer Geliver tarafından kullanılan dinamik veya pdf etiketi bastırırsanız orada da yazdığı için ayrıca söylemek gerekmez şube personeline.
shipment.labelFileType Etiket dosyasının türü. PDF veya ZPL olabilir.
shipment.labelURL Etiket dosyasının adresi.
shipment.trackingNumber Kargo firması tarafından üretilen takip numarası. Bazı kargo firmaları müşteri kargoyu şubeye teslim ettiğinde bu kodu üretir. Bu sebeple bu kodu almanız gerekiyorsa ya Kargo Takip için periyodik istek yapmanız gerekiyor ya da [Webhooks (https://docs.geliver.io/docs/geliver/extra/webhooktracking/ “Webhooks”) kullanarak şubeye teslim edildiği anda sunucunuza istek yapılmasını ayarlayabilirsiniz.
shipment.trackingUrl Kargo takip adresi. Müşterilerinize bunu verebilirsiniz. Geliver’in kendi kargo takip sayfası hazır olana kadar Kargo firmasının verdiği adresler kullanılacaktır. trackingNumber’da olduğu gibi bazı kargo firmaları kargoyu şubeye teslim ettiğinde bu alan doluyor. Bu sebeple bu adresi almanız gerekiyorsa ya Kargo Takip için periyodik istek yapmanız gerekiyor ya da [Webhooks (https://docs.geliver.io/docs/geliver/extra/webhooktracking/ “Webhooks”) kullanarak şubeye teslim edildiği anda sunucunuza istek yapılmasını ayarlayabilirsiniz.
shipment.statusCode Gönderi durumu. Alabileceği değerler: CREATED,GOT_OFFERS,OFFER_ACCEPTED,TRACKING_CODE_CREATED,SHIPPED,DELIVERED
Hata kodu Hata açıklaması
E1085 Hatalı istek.
E1055 Yetkiniz yok
E1064 Teklif bulunamadı
E1051 Gönderi bulunamadı
E1065 Bu gönderi için daha önce bir teklif kabul edilmiş
E1066 Organizasyonun yeterli bakiyesi yok
E1067 Ürün bilgisi alınamadı
E1074 Bakiye güncelleme hatası
E1066 Yeterli bakiye yok
E1115 Kredi kartı ödemesi alınamadı
E1068 Gönderici adresi alınamadı
E1071 Gönderi barkodu oluşturulamadı
E1072 Kargo etiketi oluşturulamadı
E1073 Gönderi güncellenemedi
E1086 İşlem oluşturulamadı
E1115 Kredi kartı ödemesi alınamadı
E1111 Teklif güncellenemedi