Webhook ile gönderi takibi

Webhook ile Gönderi Takibi #

Gönderi durumu değiştiğinde Geliver sizin sisteminizi çağırabilir, böylece sürekli istek yapmanıza (pull) gerek kalmaz. https://app.geliver.io/webhooks adresinde sizi çağıracağımız URL’yi eklemeniz gerekiyor.

Webhook Formatı (Geliver size iletecek) #

{
    "id":"186af322-c9ad-407c-b798-64d464816cf4",
    "trackingNumber":"123123123",
    "trackingUrl": "http://xxx.com/123123123",
    ...
    "trackingStatus":{
      "id": "3b8ecf37-4e9d-4b73-aed5-13abcdc427e0",
      "createdAt": "2022-04-28T16:16:37.217468Z",
      "updatedAt": "2022-04-28T16:16:37.217468Z",
      "trackingStatusCode": "DELIVERED",
      "trackingSubStatusCode": "delivered",
      "statusDetails": "Teslim Edildi",
      "statusDate": "2022-04-23T14:29:45.06Z",
      "locationName": "Sarnıç Mikro"
    ...
}

Alan Açıklamaları

Alan İsmi Açıklama
trackingStatusCode Gönderinin o anki genel durumu (PRE_TRANSIT, TRANSIT, DELIVERED, RETURNED, FAILURE, UNKNOWN)
trackingSubStatusCode Gönderinin o anki detaylı durumu. Aşağıdaki tabloda tüm değerleri görebilirsiniz.
statusDetails Yazılı olarak gönderinin o anki durumu. Genelde kargo firması bunu belirtir.
statusDate Gönderi durumunun güncellendiği zaman
locationName Gönderi durumu alındığındaki paketin konumu.

Kargo Durum Değerleri

trackingStatusCode trackingSubStatusCode Açıklama
PRE_TRANSIT information_received Kargo sistemde oluşturuldu
TRANSIT package_accepted Kargo, Gönderici şube tarafından teslim alındı.
TRANSIT package_departed  Kargo, aktarma merkezinden ayrıldı
TRANSIT package_processing  Kargo aktarma merkezinde
TRANSIT delivery_scheduled  Kargo alıcı şubede
TRANSIT out_for_delivery  Kargo dağıtımda
TRANSIT package_damaged  Paket hasarlı
TRANSIT package_forwarded_to_another_carrier  Kargo aracı firmaya verildi
TRANSIT delivery_rescheduled  Kargo dağıtım zamanı değişti (yanlış şube vs)
DELIVERED delivered  Kargo alıcıya teslim edildi
FAILURE package_lost  Paket kayboldu
FAILURE package_undeliverable  Kargo dağıtılamıyor
RETURNED return_to_sender  Kargo iade edildi
UNKNOWN other  Bilinmeyen durum