Webhook ile gönderi takibi

Webhook ile Gönderi Takibi #

Gönderi durumu değiştiğinde Geliver sizin sisteminizi çağırabilir, böylece sürekli istek yapmanıza (pull) gerek kalmaz. https://app.geliver.io/webhooks adresinde sizi çağıracağımız URL’yi eklemeniz gerekiyor.

Webhook Testi #

Webhook’unuzu test etmek için test: true ile gönderi oluşturup GELIVER_STANDART olanı kabul edin. Daha sonra Geliver gönderi sayfasında gönderiyi her açtığınızda (Sayfayı yenileyebilirsiniz) kargonun durumu bir sonraki aşamaya geçecektir. Geliver gönderi sayfasını kullanmak yerine dilerseniz shipment’a GET isteği de yapabilirsiniz durum güncellemesi için.

Webhook Formatı (Geliver size iletecek) #

{
    "id":"186af322-c9ad-407c-b798-64d464816cf4",
    "trackingNumber":"123123123",
    "trackingUrl": "http://xxx.com/123123123",
    "barcode": "A123345",
    ...
    "trackingStatus":{
      "id": "3b8ecf37-4e9d-4b73-aed5-13abcdc427e0",
      "createdAt": "2022-04-28T16:16:37.217468Z",
      "updatedAt": "2022-04-28T16:16:37.217468Z",
      "trackingStatusCode": "DELIVERED",
      "trackingSubStatusCode": "delivered",
      "statusDetails": "Teslim Edildi",
      "statusDate": "2022-04-23T14:29:45.06Z",
      "locationName": "Sarnıç Mikro"
    ...
}

Alan Açıklamaları

Alan İsmi Açıklama
trackingStatusCode Gönderinin o anki genel durumu (PRE_TRANSIT, TRANSIT, DELIVERED, RETURNED, FAILURE, UNKNOWN)
trackingSubStatusCode Gönderinin o anki detaylı durumu. Aşağıdaki tabloda tüm değerleri görebilirsiniz.
statusDetails Yazılı olarak gönderinin o anki durumu. Genelde kargo firması bunu belirtir.
statusDate Gönderi durumunun güncellendiği zaman
locationName Gönderi durumu alındığındaki paketin konumu.

Kargo Durum Değerleri

trackingStatusCode trackingSubStatusCode Açıklama
PRE_TRANSIT information_received Kargo sistemde oluşturuldu
TRANSIT package_accepted Kargo, Gönderici şube tarafından teslim alındı.
TRANSIT package_departed  Kargo, aktarma merkezinden ayrıldı
TRANSIT package_processing  Kargo aktarma merkezinde
TRANSIT delivery_scheduled  Kargo alıcı şubede
TRANSIT out_for_delivery  Kargo dağıtımda
TRANSIT package_damaged  Paket hasarlı
TRANSIT package_forwarded_to_another_carrier  Kargo aracı firmaya verildi
TRANSIT delivery_rescheduled  Kargo dağıtım zamanı değişti (yanlış şube vs)
DELIVERED delivered  Kargo alıcıya teslim edildi
FAILURE package_lost  Paket kayboldu
FAILURE package_undeliverable  Kargo dağıtılamıyor
RETURNED return_to_sender  Kargo iade edildi
UNKNOWN other  Bilinmeyen durum