Kargo hesabı oluşturma

Kargo hesabı oluşturma #

Kendi kargo anlaşmanızdan da teklifleri almak için sisteme kullanıcı ve hesaplarınızı tanımlayabilirsiniz.

İstek #


curl --request POST \
 --url https://api.geliver.io/api/v1/provideraccounts \
 --header 'Authorization: Bearer {{bearerToken}}' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{
  "username": "testkargo",
  "password": "sifrekargo",
  "providerCode": "MNG",
  "version": 0,
  "isActive": false,
  "parameters": {},
}'
Parametreler Açıklama
username Kullanıcı adınız.
password Parolanız
providerCode Kargo firmasının Geliver sistemindeki sağlayıcı kodu. MNG, YURTICI, VATAN, SURAT, PTT değerlerini alabilir.
version Şifreleme türü. version 0 şifrelemeden saklar, 1 ve üstü farklı şifrelemeler ile saklar. Şifrelemeler geliştirme aşamasında
parameters Kargo sağlayıcının ihtiyacı olacak ekstra parametreler burada tanımlanabilir. Bu kısım daha sonraki güncellemelerde düzenlenecektir.
isActive Hesabın aktif olup olmadığını belirtir. Silme isteği gönderirseniz false olacaktır.

Cevap #

Gönderi oluşturma isteğine cevap aşağıdaki gibidir. Cevaptaki offers alanından teklifleri alabilirsiniz.


{
  "result": true,
  "data": {
    "id": "626e0538-87f5-498d-858a-86c582bff2e5",
    "createdAt": "2021-12-20T10:39:15.58433+03:00",
    "updatedAt": "2021-12-20T10:39:15.58433+03:00",
    "providerCode": "MNG",
    "username": "testkargo",
    "isActive": false,
    "parameters": {},
    "version": 0
  }
}

Parametreler Açıklama
result Başarılı olup olmadığı. true ise başarılıdır.
data Oluşturulan kargo hesabı kaydı (id’siyle birlikte).
code Eğer istek başarısız ise burada hata kodu bulunur
message Eğer istek başarısız ise burada hata mesajı bulunur
additionalMessage Sadece test ortamı için geçerli olan detaylı hata mesajı