Seçtiğiniz kargo firmasından etiketi tek seferde alma

Seçtiğiniz kargo firmasından etiketi tek seferde alma #

Tüm teklifleri almak yerine belirli bir kargo firmasına ait etiketi tek seferde oluşturabilirsiniz.


curl --request POST \
 --url https://api.geliver.io/api/v1/transactions \
 --header 'Bearer cb611162-541f-4fb3-a353-586e2013fb31' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{
  "providerServiceCode": "GELIVER_STANDART",
  "test":true,
  "shipment":{
    "senderAddressID": "123123-123-aac-11",
    "returnAddressID": "b6029b1b-cc61-4263-95c3-2bd17614c9d6",
    "length": "10",
    "height": "10",
    "width": "10",
    "distanceUnit": "cm",
    "weight": "1",
    "massUnit": "kg",
    "items":[{"title":"test product", "quantity":1}],
    "recipientAddress":{
      "name": "Test Company Name",
      "email": "Test Email",
      "phone": "+905051234567",
      "address1": "Celal Bayar Üniversitesi Teknokenti Daire 102",
      "countryCode": "TR",
      "cityCode": "45",
      "districtName": "Yunusemre",
    }
  }
}'
Parametreler Tip Zorunluluk Açıklama
test boolean Opsiyonel Geliştirme sırasında test gönderisi oluştururken true değerini verirseniz ücretsiz olan test tekliflerini getirir. Test edebilmeniz için bu test gönderilerinde gönderi bilgilerini her çektiğinizde (app’ten veya api’den) gönderi dağıtım durumu alıcıya ulaşana kadar her seferde güncellenir. Canlıya çıktığınızda false’a çekmeyi unutmayın.
providerServiceCode String  Zorunlu Sağlayıcı servis kodu. Detaylar için lütfen Sağlayıcı servis kodları inceleyin. test alanı true ise, GELIVER_STANDART değeri verilebilir.
providerAccountID String (UUID)  Opsiyonel Kargo hesabınızın UUID cinsinden değeri
providerServiceCode String  Zorunlu Kargo hizmet kodu
shipment Object Zorunlu Gönderi bilgileri
shipment.senderAddressID String (UUID) Zorunlu Gönderici adres ID’si. Arayüzdeki adresler bölümünden veya /addresses endpointinden adreslerinizi düzenleyebilirsiniz.
shipment.returnAddressID String (UUID) Opsiyonel Gönderici adres ID’si. Arayüzdeki adresler bölümünden veya /addresses endpointinden adreslerinizi düzenleyebilirsiniz. Boş ise senderAddressID kullanılır.
shipment.parcelTemplateID String (UUID) Opsiyonel Kargo boyutları için hazır şablon kullanabilirsiniz. Bu alanı kullanırsanız aşağıdaki length, height, width, distanceUnit boyutları ignore edilir. Weight ve massUnit yine geçerli olur.
shipment.length String Zorunlu Kargo gönderisi uzunluğu. Varsayılan olarak cm cinsinden. Uzunluk ölçüsünü distanceUnit alanıyla değiştirebilirsiniz. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.height String Zorunlu Kargo gönderisi yüksekliği. Varsayılan olarak cm cinsinden. Uzunluk ölçüsünü distanceUnit alanıyla değiştirebilirsiniz. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.width String Zorunlu Kargo gönderisi genişliği. Varsayılan olarak cm cinsinden. Uzunluk ölçüsünü distanceUnit alanıyla değiştirebilirsiniz. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.distanceUnit String (cm) Opsiyonel Kargo gönderisi uzunluk cinsi. Varsayılan olarak “cm” değerindedir. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.weight String Zorunlu Kargo gönderisi ağırlığı. Varsayılan olarak kg cinsinden. Uzunluk ölçüsünü massUnit alanıyla değiştirebilirsiniz. Detaylar için lütfen API referans dökümanını inceleyin
shipment.massUnit String (kg) Opsiyonel Kargo gönderisi ağırlık cinsi. Varsayılan olarak “kg” değerindedir. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.items Array (Item) Opsiyonel Ürün listesi. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.recipientAddress.countryCode String Zorunlu Ülke kodu ISO2 formatındadır. /countries endpointinden tüm ülkelerin kodlarını inceleyebilirsiniz. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin
shipment.recipientAddress.cityName String Opsiyonel Şehir adı. Şehir kodu kullanılmadıysa zorunlu.
shipment.recipientAddress.cityCode String Opsiyonel Şehir kodu, Türkiye için plaka numarasıdır (Tek hanelilerde başında 0 olmalı). Şehir adı kullanılmadıysa zorunlu. Tüm listeyi /cities?countryCode=TR isteğiyle alabilirsiniz. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin.
shipment.metadata Object (ShipmentMetadata) Opsiyonel Gönderi için ekstra ayarları yapabilirsiniz. Detay için aşağıya baknız.
shipment.recipientAddress.districtName String  Opsiyonel İlçe adı. Eğer districtID kullanılmadıysa zorunlu. Örn: Esenyurt
shipment.recipientAddress.districtID String Opsiyonel Geliver sisteminde tanımlanmış olan ilçe ID değeridir. İlçe adı kullanılmadıysa zorunlu. Örneğin İstanbul için /districts?countryCode=TR&cityCode=34 ile ilçeleri çekebilirsiniz. Detaylar için lütfen API Referans Dökümanını inceleyin.
shipment.recipientAddress.streetName String Opsiyonel Cadde adı
shipment.metadata Object Opsiyonel Aşağıdaki açıklamayı okuyun

Metadata #

Metadatadaki alanlar opsiyoneldir.

Alan adı Açıklama
providerCustomerCodes Alıcı eğer kargo firması veritabanında ekliyse onun kodlarını buradan verebilirsiniz. Adreslerin metadatasında da bir kereliğine ayarlayıp kullanmanızı tavsiye ederiz. Sadece kendi anlaşmalarınız için kullanılır.
reference1 Barkod üzerinde çıkmasını istediğiniz sipariş kodu. Sadece kendi anlaşmalarınız için kullanılır.

{
  "metadata": {
    "providerCustomerCodes":{
      "YURTICI": "Y12313435309",
      "SURAT": "S4910103"
    },
    "reference1":"SIPARIS_KODU",
  }
}

Cevap #

{
  "result": true,
  "additionalMessage": "Success",
  "data": {
    "id": "5aca8839-3987-4c36-aaf5-00c32a915215",
    "createdAt": "2022-06-23T21:24:46.291746+03:00",
    "updatedAt": "2022-06-23T21:24:46.298209+03:00",
    "amount": "10.75",
    "currency": "TL",
    "amountLocal": "10.75",
    "currencyLocal": "TL",
    "amountVat": "1.99",
    "amountLocalVat": "10.75",
    "amountTax": "0",
    "amountLocalTax": "0",
    "totalAmount": "12.99",
    "totalAmountLocal": "12.99",
    "offerID": "38f0e8cc-7534-4af4-994f-90dd54451abd",
    "shipment": {
      "id": "e37b55c5-c649-4312-8987-5527bcacf0af",
      "createdAt": "2022-06-23T21:22:33.306058+03:00",
      "updatedAt": "2022-06-23T21:24:46.296889+03:00",
      "amount": "10.75",
      "currency": "TL",
      "amountLocal": "10.75",
      "amountVat": "1.935",
      "amountLocalVat": "0",
      "amountTax": "0",
      "amountLocalTax": "0",
      "totalAmount": "1.935",
      "totalAmountLocal": "1.935",
      "length": 10,
      "width": 10,
      "height": 10,
      "desi": 1,
      "distanceUnit": "cm",
      "weight": 1,
      "massUnit": "kg",
      "useWeightOfItems": false,
      "useDimensionsOfItems": false,
      "trackingStatus": null,
      "barcode": "2792351829",
      "labelFileType":"PDF",
      "labelURL":"https://api.geliver.io/tags/ec639f5d-fd32-4296-bde7-170f2b12bca2.pdf"
      "hidePackageContentOnTag": false,
      "shipmentDate": null,
      "invoiceGenerated": false,
      "orderID": "bb765dfb-f9a7-4227-b4dd-369506e46316",
      "order": null,
      "senderAddressID": "5d3ce1a0-0a30-4f79-b414-ebbadf1c4e73",
      "senderAddress": null,
      "recipientAddressID": "59bda251-73d1-4e2f-89e7-df40e362f275",
      "recipientAddress": null,
      "createReturnLabel": false,
      "statusCode": "TRACKING_CODE_CREATED",
      "offers": null,
      "acceptedOfferID": "38f0e8cc-7534-4af4-994f-90dd54451abd",
      "acceptedOffer": null,
      "providerCode": "SURAT",
      "providerServiceCode": "SURAT_STANDART",
      "enableAutomation": false,
      "organizationShipmentID": 43,
      "providerBranchName": null,
      "providerInvoiceNo": null,
      "providerReceiptNo": null,
      "providerSerialNo": null
    },
    "description": "",
    "isRefund": false,
    "isCustomAccountCharge": false
  }
}

Parametreler Açıklama
id Yeni oluşturulan transaction’un id’si.
amount Gönderi ücreti
currency Gönderi ücretinin döviz cinsi
amountTax Gönderinin vergilerinin ücretleri toplamı.
amountVat Gönderinin sadece KDV’sinin ücreti.
amount Gönderinin vergiler hariç ücreti.
totalAmount Gönderinin vergiler dahil toplam ücreti
offerID Kabul edilen teklifin id’si.
shipment.barcode Geliver tarafından üretilen sipariş kodu.
shipment.labelFileType Etiket dosyasının türü. PDF veya ZPL olabilir.
shipment.labelURL Etiket dosyasının adresi.
shipment.trackingNumber Kargo firması tarafından üretilen takip numarası. Bazı kargo firmaları müşteri kargoyu şubeye teslim ettiğinde bu kodu üretir. Bu sebeple bu kodu almanız gerekiyorsa ya Kargo Takip için periyodik istek yapmanız gerekiyor ya da [Webhooks] (https://docs.geliver.io/docs/geliver/extra/webhooktracking/ “Webhooks”) kullanarak şubeye teslim edildiği anda sunucunuza istek yapılmasını ayarlayabilirsiniz.
shipment.trackingUrl Kargo takip adresi. Müşterilerinize bunu verebilirsiniz. Geliver’in kendi kargo takip sayfası hazır olana kadar Kargo firmasının verdiği adresler kullanılacaktır. trackingNumber’da olduğu gibi bazı kargo firmaları kargoyu şubeye teslim ettiğinde bu alan doluyor. Bu sebeple bu adresi almanız gerekiyorsa ya Kargo Takip için periyodik istek yapmanız gerekiyor ya da [Webhooks (https://docs.geliver.io/docs/geliver/extra/webhooktracking/ “Webhooks”) kullanarak şubeye teslim edildiği anda sunucunuza istek yapılmasını ayarlayabilirsiniz.
statusCode Gönderi durumu. Alabileceği değerler: CREATED,GOT_OFFERS,OFFER_ACCEPTED,TRACKING_CODE_CREATED,SHIPPED,DELIVERED
Hata kodu Hata açıklaması
E1085 Hatalı istek.
E1055 Yetkiniz yok
E1064 Teklif bulunamadı
E1051 Gönderi bulunamadı
E1065 Bu gönderi için daha önce bir teklif kabul edilmiş
E1066 Organizasyonun yeterli bakiyesi yok
E1067 Ürün bilgisi alınamadı
E1074 Bakiye güncelleme hatası
E1066 Yeterli bakiye yok
E1115 Kredi kartı ödemesi alınamadı
E1068 Gönderici adresi alınamadı
E1071 Gönderi barkodu oluşturulamadı
E1072 Kargo etiketi oluşturulamadı
E1073 Gönderi güncellenemedi
E1086 İşlem oluşturulamadı
E1115 Kredi kartı ödemesi alınamadı
E1111 Teklif güncellenemedi