Gönderi'yi iptal etmek

Gönderi iptali #

Bir gönderiyi iptal etmek için gönderi id’si ile birlikte DELETE isteği atın.

Örnek İstek #

curl --request DELETE \
  --url https://api.geliver.io/api/v1/shipments/{shipmentID} \
  --header 'Authorization: Bearer {{bearerToken}}' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
Parametreler Açıklama
shipmentID İptal etmek istediğiniz gönderinin guid’si

Cevap #

İptal’den gelen başarılı istek cevabı aşağıdaki gibidir.

{
    "result": true,
    "additionalMessage": "Success",
}